SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Verslag BVO overleg 27 november

Afbeelding voor Verslag BVO overleg 27 november
29 november 2018

Afgelopen dinsdag sprak het bestuur van de SV met de bvo NEC. Van dit overleg zijn in het verleden korte verslagen gemaakt, maar in het vervolg zullen dit uitgebreide verslagen zijn, zoals hieronder. Mocht je suggesties voor het komende overleg hebben, laat dit dan ons weten via e-mail bestuur@svnec.nl.

BVO overleg SV NEC en NEC

Di. 27 november 2018 18:00

Agendapunten:

  • Update club vanuit Wilco (inclusief invulling functies)
  • Studentenavond + ontvangst uitsupporters FC Volendam
  • Spelersinzet Schup
  • Stadionverboden bij lichte vergrijpen
  • Supportersraad

Aanwezig: Arjan van Hout, Wim Muller, Jeroen Rengers (SV), Wilco van Schaik, Sander Mijnhijmer, Hilde Boerstal (N.E.C.), Julian Paardekooper (Notulist)

1.   Update club vanuit Wilco

Het belangrijkste agendapunt zijn de huidige prestaties op het veld. De SV stelt kritische vragen over fitheid selectie, aantal blessures, keuzes van De Gier. “Het is altijd onrustig wanneer N.E.C. niet bovenin meedraait. Als we dan 10e staan, is de onrust al helemaal uiterst begrijpelijk. Als we tien scenario’s geschetst hadden over waar we eind november zouden staan, zou in geen enkele dit scenario getekend zijn. Het is mijns inziens echt ongelooflijk.”

“Als je in de voetballerij werkt, dan weet je vrijwel altijd zeker, ‘je zit altijd in de shit, alleen de diepte varieert’. Dit is een mooi gezegde en zegt precies hoe de situatie is als je in de voetballerij werkt bij een club met ambitie. En dat is N.E.C. en dat was mijn vorige club FC Utrecht ook. Dus ik ben wel wat gewend. In dit soort periodes leer je de club en mensen echt kennen. “Je ziet waar het gaat schuiven, wie zich ermee gaat bemoeien. Deze fases zijn niet leuk, maar horen bij de ontwikkeling van een voetbalbedrijf met ambitie wat vele tegenslagen heeft gekend en de weg terug aan het vinden is”.

Maar, we hoeven niet alles naar buiten te brengen. Alleen met rust kun je groeien. Dat betekent overigens niet dat de deuren hier intern niet klapperen, dat gebeurt echt wel. Maar op dit moment zitten we met elkaar op dezelfde lijn. Zodra dat niet meer het geval is, dan pas moet je serieus met elkaar om de tafel gaan zitten om te kijken of er nog toekomst en dan zelfs uiteindelijk doorpakken als er geen oplossing voor ogen is dat je in je visie bij elkaar komt.”

Er werden in de zomer uitstekende namen binnen gehaald en ook met de komst van de trainer, Jack de Gier, was vrijwel iedereen verheugd. “We zijn nu ook niet in paniek, maar wel continu, elke dag, op zoek naar betere resultaten. We nemen dan ook geen grote beslissingen in de emotie. We kijken altijd naar de korte en de lange termijn, maar dat niemand tevreden is met de huidige 10e plek, mag duidelijk zijn. Dus ben je elke dag als technische afdeling aan het kijken ‘wat doe ik goed, waar kan ik verbeteren, waar kunnen we veranderen, doen we het goed, laten we dingen liggen?’. Dit is een continu proces wat ik ook eis in de hele organisatie.

“Maar om in elke mindere fase direct een trainer te ontslaan, is ook zinloos”, meent Van Schaik. “Het kan niet zo zijn dat hier in tien jaar er straks 12 trainers onder contract stonden, die er allemaal weinig verstand van hebben. Dan doen we zelf iets fout. Maar dit betekent niet dat iedereen hier voor eeuwig zit als we niet presteren. Dat is weer de andere kant. We werken in een prestatiebedrijf, waar prestaties leidend zijn. Die kunnen wel eens tegenvallen, maar niet structureel maanden achter elkaar. Dat begrijpt iedereen die hier werkt. Zeker niet als we ervan overtuigd zijn dat we een goede selectie hebben. In een seizoen heb je altijd tegenvallers, blessures of een slechtere periode, die neem je ook mee. Maar ergens moet het kantelpunt zichtbaar worden. Daar werken we met z’n allen heel hard aan en voor. Ik zie niemand er de kantjes af lopen of er gemakkelijk over denken. Iedereen is zich bewust van de situatie en het feit dat er richting de winterstop punten moeten worden behaald. ”

De SV vraagt zich af of de sfeer binnen de groep goed zit. “Die is nu gewoon goed”, aldus Van Schaik. “Van mij mag het soms wel eens wat harder of minder leuk. Zeker op de momenten dat prestaties tegenvallen. Dan pak en spreek je elkaar wat harder aan. Maar de sfeer is goed, dit is een goede groep gasten. Dat merk je aan alles. Bij een voetbalclub moet je af en toe, zeker in deze periodes, wel de confrontatie opzoeken. Dat moeten de spelers ook doen en dat doen ze ook, zie ik op de trainingen. Spelers die op de bank zitten voelen ook dat dit het moment is om hun kans te grijpen”.

De SV vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het stadiondossier. “Daar voeren we veel gesprekken over, ook met gemeente. Met het huidige bestemmingsplan kunnen we gewoon heel weinig. We zijn dus op zoek naar uitbreiding en de gemeente staat daar ook voor open. Het is wel een héél lastig project. De deal die N.E.C. twee jaar geleden beklonk om het stadion te kopen, loopt af in december 2019.

N.E.C. zet veel in op een goed imago in de omgeving. Dat werpt zijn vruchten af tot dusver. “De skyboxen zijn weer uitverkocht, de seizoenkaartcampagne verliep boven verwachting goed en we hebben ons shirt opnieuw duur verkocht.” Ook N.E.C. Maatschappelijk verricht uitstekend werk. “Dat kan ook niet stoppen als de resultaten tegenvallen. Neem de komst van de nieuwe hoofdsponsor De Klok Logistics, dit was een grote inspanning van vele mensen op kantoor. Dat gaf zo’n kick voor ons allemaal. Maar ook onze maatschappelijke acties als ‘de dag van de mantelzorg’ of ons bezoek aan het Amalia kinderziekenhuis maken veel indruk. Of de kerstactie met Belvilla waar we 11 vakanties van een week weg geven aan mensen die het zo kunnen gebruiken zijn mooi. We zijn ook daar druk mee, naast onze focus op het voetbal, want dat blijft het belangrijkste onderdeel in ons bedrijf. En, zo eerlijk zijn we, dat onderdeel loopt niet goed op dit ogenblik. Daar lopen we niet voor weg, dat zien we onder ogen en daar werken we hard aan. We moeten overal zichtbaar zijn in de regio, zodat wanneer het voetballend weer beter gaat lopen, het dan 1+1=3 is.”

2.   N.E.C.-FC Volendam (studentenavond + uitsupporters)

De wedstrijd tegen FC Volendam is tevens ook de studentenavond bij de club. Studenten kunnen tegen een gereduceerd tarief kaarten aanschaffen. Tevens staat er een DJ op het SV-plein (bij De Schup) en is het eerste biertje gratis voor de studenten.

De tien supporters van de tegenstander, FC Volendam, nemen vrijdag plaats op de hoofdtribune. Het uitvak blijft dan ook leeg. De SV nodigt de fans in het kader van normalisatie uit om een drankje te komen doen in supportershome De Schup voorafgaand aan het duel.

3.   Spelers na wedstrijd in De Schup

Brengt ons meteen bij het volgende punt. Aan het begin van het seizoen werd de afspraak gemaakt om na elke thuiswedstrijd twee spelers in De Schup te ontvangen. Na de zeperd tegen Top Oss (1-5) werd deze afspraak echter geschonden. De SV beklaagt zich over de afzegging en met name de manier waarop. Vanuit N.E.C. is een voorstel gekomen om een aantal wedstrijd met meerdere spelers te komen. De SV wil echter vasthouden aan twee spelers per wedstrijd, ongeacht de uitslag. Het is de taak van N.E.C. om zorgen voor goede combinatie van de twee spelers. Afgesproken is dat minimaal één van de bestuursleden de spelers ontvangt en begeleidt. Ook is er aangegeven dat de wens er is dat er altijd spelers komen, tenzij dit vanwege extreme omstandigheden niet mogelijk is.

Na FC Volendam zullen er vier spelers naar De Schup komen. Ook de laatste thuiswedstrijd van de eerste seizoenhelft tegen MVV, komen er vier spelers naar de Schup. N.E.C. gaat intern opnieuw aan de slag met het verzoek van de SV.

4.   Invulling plek Dominique

Veiligheids- en supporterszaken worden ondergebracht in het team van Sander Mijnhijmer. Sander is de manager van de media/marketing en communicatie-afdeling. Deze en de supportersafdeling zijn continu met elkaar in verbinding. Sander zit ook al bij de overleggen van de club met supportersverenigingen en media. Sophie Heijnen gaat vier in plaats van drie dagen per week werken, zodat ze nog meer aanwezig is, de materie eigen kan maken en dus ook meer kan doen op veiligheidsgebied.

Daarnaast wil de club voor 2/3 dagen per week een ervaren veiligheidscoördinator aannemen. Die ervaring is nodig bij deze club vanwege de situatie op supportersgebied en om intern de organisatie aan te sturen en zeker ook rondom de wedstrijden ervaring te hebben. Deze persoon zal ook aan gaan sluiten bij de overleggen waar Dominique nu aansloot.

5.   Stadionverboden bij lichte vergrijpen

De SV vraagt naar gang van zaken bij stadionverboden en met name bij lichte vergrijpen. Hoe gaat de club om bij een supporter die alle wedstrijden bezoekt en nu een stadionverbod krijgt omdat hij een beker bier op het veld gooit. N.E.C. legt uit dat dit juist voor de KNVB een ernstig vergrijp is waar de bond actie van de club vereist. De SV vindt niet dat een supporter weken moet wachten op de stadionverbodcommissie waarbij je weet dat hij, zeker omdat het de eerste keer is, een voorwaardelijk stadionverbod krijgt. Dat kan ook daags na het vergrijp opgelegd worden. N.E.C. stelt dat de grens ergens gelegd moet worden. Hilde legt uit dat ze veel in contact staat met supporters en zich kan verplaatsen in de persoon. De veiligheidsorganisatie bekijkt een en ander meer door een veiligheidsbril, van waaruit meer vanuit de regels wordt bekeken.

6.   De supportersraad

N.E.C. heeft het idee een supportersraad op te richten met vanuit ieder vak een vertegenwoordiging. Supporters kunnen zich per vak aanmelden waarna er op deze supporters gekozen kan worden. De raad krijgt een adviserende rol en de SV zal ook met twee personen aansluiten. Het idee zal verder uitgewerkt worden en er wordt gekeken naar het model dat Feyenoord heeft. De SV stelt voor om iemand van de Feyenoord Supportersvereniging uit te nodigen, omdat er in het verleden ook vaker met hen opgetrokken is. Hilde zal ook de SLO’er uitnodigen.