SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Verslag BVO overleg 3 april 2019

Afbeelding voor Verslag BVO overleg 3 april 2019
8 april 2019

Afgelopen woensdag sprak het bestuur van de SV met de bvo NEC. Het verslag hiervan vind je hieronder. Mocht je suggesties voor het komende overleg hebben, laat dit dan ons weten via e-mail bestuur@svnec.nl.

SV Overleg woensdag 3 april 
Aanwezig: Wilco van Schaik, Hilde Boerstal, Sander Mijnhijmer (N.E.C.), Arjan van Hout, Jeroen Rengers, Wim Muller (SV) & Julian Paardekooper (Notulist)

Agenda:
– Update vanuit Wilco
– WVTTK

Het is woensdag 3 april, een dag na het ontslag van trainers Jack de Gier en Patrick Pothuizen. De SV vraagt zich wederom af hoe het zo onrustig kan zijn bij de club. Algemeen directeur Wilco van Schaik geeft aan dat hij er weinig aan kan doen op dit moment. Het gaat nu zoals het gaat. En dat is niet goed. Dit wil niet zeggen dat hij zich niet verantwoordelijk voelt, integendeel. Hij kan wel heel veel willen richting de toekomst, maar de aandeelhouders bepalen altijd waar het geld naar toe gaat. WvS bekijkt ook de positieve kant van het hele verhaal. Alle niet functionerende afdelingen, met name technisch en met name het eerste elftal, komt nu echt naar boven. Daar kan je ook weer veel van leren voor in de toekomst. Iedereen moet het eerst zien en voelen alvorens iedereen de noodzaak snapt dat dingen fundamenteel anders moeten bij de club. Dit is niet van één of twee jaar, dit duurt al meer dan 10 jaar. Dat moet een keer veranderen wil deze club structureel een stap kunnen maken.

De SV heeft niet duidelijk voor ogen wie nu de eindbeslissingen nemen. WvS zegt dat hij en Leen Looijen eindverantwoordelijk zijn voor alles beslissingen op technisch vlak. Daarnaast praat WvS regelmatig met andere betrokkenen, zoals hoofd scouting Nick Kersten, hoofd opleidingen Iddo Roscher en de RvC. WvS benadrukt bovendien nogmaals dat hij niet inhoudelijk discussieert met andere partijen, zoals investeerders. Dat eisen zijn ook niet van hem. Investeerders en aandeelhouders laten zich graag, gevraagd en ongevraagd, horen in en rondom de club maar ze hebben Van Schaik nog nooit hun wil opgelegd, in tegenstelling tot wat sommige mensen wel eens denken of suggereren. En dat ze zich laten horen snapt Van Schaik, want het is hun geld, zij zijn degene die betalen en dus mede bepalen. Al laten ze de uitvoering i.s.m. het STAK (de stichting die de feitelijke aandelen beheert o.l.v. Pieter Tra) daarvoor over aan directie en RvC.

De SV vraagt naar de stappen die de komende maanden gezet gaan worden. Volgens WvS zijn die mede afhankelijk van het budget, de gedeelde visie voor de toekomst en de ambities die we met elkaar hebben of willen waar maken. ‘Willen we terug naar de eredivisie, dan hebben we dus ambitie en moeten we de ambitie financieren, want bijna geen enkele club in de eerste divisie met ambitie structureel terug te keren in de eredivisie kan dat doen zonder operationeel (zonder transfers) verlies te draaien. En verlies draaien betekent risico. Dat kan deels of volledig, zie dit seizoen, gedekt worden door transfers. Maar dat is geen garantie. Wie staat er dan op om de ambitie te ondersteunen? Wie gaat dat risico nemen? Willen of kunnen we die ambitie niet financieren of dekken middels transfers en of andere inkomsten dan gaan we de ambities bijstellen en betekent het dat we niet structureel zullen terug keren in de eredivisie en dat we een andere club gaan worden dan de club die we allemaal voor ogen hebben. De ambities zullen daarvan af hangen en dus medebepalend zijn’.

Er was ook nog goed nieuws te melden, wat betreft het stadiondossier. N.E.C. heeft een conceptrichting besproken met de gemeente. Een richting waar zowel gemeente als club nu studies naar aan het doen zijn. Maar een richting die positief bij iedereen valt als mogelijke optie toch in De Goffert te blijven. Want er is ook sprake geweest van een vertrek uit De Goffert, omdat er geen ontwikkeling met rendement mogelijk was op een gegeven ogenblik. Het stadiondossier is een groot dossier voor Van Schaik waar hij veel tijd aan besteed. ‘Het is doorslaggevend voor onze toekomst, vandaar dat ik er veel tijd aan besteed en hier zelf bovenop zit’. Een aantal partijen heeft aangegeven dat, als dat plan er doorheen komt bij de gemeenteraad, zij verder willen meedenken in de totstandkoming van het gemoderniseerde stadion. Inmiddels staat ook de gemeente er als partner in. Samen met de club bekijken zij wat wel en niet mogelijk is. De gemeente wil ook graag dat NEC blijft bestaan. En een rendabele businesscase voor het stadion is daarin doorslaggevend, dat weten zij ook. WvS benadrukt nog maar eens dat het stadion doorslaggevend kan zijn voor de toekomst. De kosten die het met zich meedraagt op dit moment kunnen N.E.C. op termijn de das om doen.

Wat verder ter tafel kwam: 

  • De CED (Coöperatie Eerste Divisie) heeft alle KKD-clubs gevraagd of zij zich willen aansluiten bij een plan om alle stadions rookvrij te maken. Het is op dit moment puur oriënterend, maar op de lange termijn zal iedere club hiermee te maken krijgen.
  • N.E.C. is bezig met een nieuwe merchandisingleverancier. Het contract met voetbalshop.nl loopt aan het einde van het jaar af en zal niet verlengd worden.
  • Het concept voor de supportersraad ligt zo goed als klaar. Deze komende periode zal N.E.C. gaan inventariseren wie er in de supportersraad plaats willen nemen.
  • In het kader van het loyaliteitsplan voor seizoenkaarthouders worden ook volop stappen gezet. Binnenkort zal ook de betaalkaart gekoppeld kunnen worden aan ieders ‘Mijn N.E.C.-account’ online.
  • Voor de seizoenkaart van volgend seizoen is NEC bezig met sponsoren om de aanschaf van een seizoenkaart aantrekkelijker te maken.