SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Uitgebreide brief naar NAC over klachten uitvak

Afbeelding voor Uitgebreide brief naar NAC over klachten uitvak
24 oktober 2019

De Supportersvereniging NEC heeft afgelopen week een uitgebreide brief gestuurd naar de directie van NAC Breda. In deze brief wordt onze onvrede geuit over de toegangscontrole bij het stadion en de veiligheid van het stadion voor onze supporters. NEC heeft ons hierin ondersteund en de brief medeondertekend. NAC Breda heeft gisteren laten weten dat zij de brief ontvangen hebben.

Hieronder de tekst van de brief.

 

Geachte heer Eisenga,

Op vrijdag 4 oktober bezochten wij als supporters de uitwedstrijd van ons N.E.C. tegen NAC Breda. Met 400 supporters reisden wij af naar Breda, waar wij rond 19.30 uur arriveerden. We schrijven u deze brief omdat wij zeer ontevreden zijn over de toegangscontrole bij het stadion en de veiligheid van het stadion voor onze supporters.

Allereerst de toegangscontrole bij het uitvak. Binnenkomen via een container met één tourniquet. De e-tickets werden één voor één gescand, wat zorgde voor erg veel oponthoud. Degene die de kaarten scande, hield zich tevens bezig met het fouilleren, wat het hele traject van binnenkomst nog meer vertraagde. Na het scannen waren er slechts drie stewards die fouilleerden. Gezien het korte tijdsbestek tussen onze aankomst en het moment van aanvang van de wedstrijd ontstond hierdoor onnodig veel druk op de toegangscontrole en ontstond er commotie onder onze supporters.

Vanwege deze gang van zaken heeft meer dan de helft van onze supporters de aftrap moeten missen. De laatste supporters waren pas een kwartier na aanvang wedstrijd binnen, deze gang van zaken bevreemd ons en vinden wij haaks staan op de wijze waarop wij, als supporters en clubs in het Nederlandse voetbal, vinden dat supporters wedstrijden moeten kunnen beleven. Ook de catering was niet berekend op 400 supporters. Er waren slechts twee verkopers en het duurde ca. een kwartier om iets te bestellen. Zeker na het lange wachten bij de tourniquets is het extra vervelend hier nog eens te moeten wachten.

Een ander punt wat we aan willen kaarten is de veiligheid in het stadion, bij het uitvak.
In het uitvak zelf zijn er drie uitgangen. Twee daarvan waren afgesloten. Ondanks meerdere verzoeken vanuit onze SLO’er werd er geen steward met sleutel bij deze uitgangen gezet. Ook in het vooroverleg hebben wij dit probleem al aangekaart. We verbaasden ons dan ook dat hier tijdens de wedstrijd niks van te merken was, behalve een steward bij de catering in het vak. De doorgang in het uitvak naar de trappen is daarnaast erg smal. Bij het ontstaan van paniek ontstaat er een zeer onveilige situatie door deze omstandigheden.

Ten slotte willen we ook aandacht vragen voor de trappen in en buiten het stadion, welke erg glad bleken zodra ze nat werden. Diverse van onze supporters zijn al uitgegleden in het stadion. mede ook omdat er naast de trappen gaten in de vloer zitten. Ook naar buiten toe ontstonden gevaarlijke situaties.

Wij, als SV NEC en N.E.C., zijn onze supporters antwoorden verschuldigd waarom wij op deze wijze ontvangen zijn en op deze manier de wedstrijd hebben moeten beleven. Concreet willen wij antwoord op de volgende vragen:
– Waarom kiest u ervoor slechts één tourniquet te openen, met als gevolg dat de helft van onze supporters te laat binnenkomt?
– Onderkent u de hierboven genoemde problematiek omtrent het uitvak in uw stadion?
– Hoe voorkomt u dat in de toekomst andere supporters te laat komen bij de wedstrijd?
– Gaat veiligheid van uw gasten niet boven het excuus dat door kosten het vak niet (opnieuw) aangepast kan worden?

Wij stellen het op prijs een reactie van u te ontvangen. Gezien de ernst van de situatie hopen wij op een spoedige reactie van uw kant.

Met vriendelijke groet,

Supportersvereniging N.E.C.           N.E.C. B.V.

Jeroen Rengers                                   Wilco van Schaik
Voorzitter                                             Algemeen directeur