SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

‘Technisch hart’ moet zorgen voor evenwichtige selectie

Afbeelding voor ‘Technisch hart’ moet zorgen voor evenwichtige selectie
6 juni 2014

NEC gaat werken met een zogenoemd ‘technisch hart’. Hierin nemen vijf personen zitting die met een goed voetbalverstand nieuwe spelers gaan beoordelen een aannemen. Zodra er voor zo’n speler een investering moet worden gedaan, zal ook een investeerder aanschuiven in dit nieuwe orgaan. Dit bleek onder meer tijdens een bijeenkomst die donderdagavond werd gehouden in de Goffert.

Tijdens deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door de verschillende afvaardigingen van de supportersverenigingen, gingen directie en Raad van Commissarissen van NEC en het STAK in op de toekomstvisie van de club. Namens NEC was directeur algemene zaken Bart van Ingen aanwezig. Enig commissaris en voorzitter Ton van Gaalen vertegenwoordigde de RvC, terwijl onder meer Hans van Delft namens de aandeelhouders aanwezig was.

Het ‘technisch hart’ is een model dat al een tijd met succes wordt gebruikt door bijvoorbeeld SC Heerenveen. Bij NEC nemen de hoofdtrainer, het hoofd scouting, het hoofd opleidingen, een commissaris technische zaken van de RvC en een directeur namens van de BVO NEC zitting in het ‘technisch hart’. Deze groepering wordt desgewenst aangevuld met een directeur van de Investeerdersgroep. Met deze werkwijze streeft de club naar het samenstellen van een goede en evenwichtige selectie, waarbij ook de doorstroming van de jeugd een belangrijk aandachtspunt wordt.

Evenwicht en sturing worden twee andere aandachtspunten binnen de nieuwe organisatie. Het ontbrak de afgelopen jaren aan een duidelijk en zichtbaar leiderschap in de selectie. Tijdens gesprekken die Van Ingen had binnen de hele organisatie ging het over meer dan alleen leiderschap en sturing. Dit aspect is wel iets dat in de toekomst volop in de aandacht zal blijven, zowel in het veld als ook op kantoor. Daardoor moet er ook meer verbinding ontstaan binnen de hele organisatie.

Ook de rol die de verschillende supportersorganisaties kunnen spelen binnen de organisatie van de club kwamen ter sprake. In een open brief van deze organisaties werd met klem gevraagd om een extra lid van de RvC, dat louter met supporterszaken moet worden belast. In de brief wordt gesteld dat die post “niet anders dan door een supporter ingevuld zou moeten worden”. 

Die toezegging konden Van Gaalen (RvC), noch Hans van Delft (STAK) doen. Er wordt momenteel gebouwd aan een RvC van drie leden, op termijn uitgebreid naar vijf. Een ‘dedicated’ commissaris supporterszaken zit daarbij niet in de planning, tot teleurstelling van de aanwezige vertegenwoordigers van de supporters. Van Ingen is daarentegen wel bereid om met de supporters op zeer regelmatige basis in overleg te blijven. In welke vorm dit overleg moet plaatsvinden wordt in een nieuwe afspraak besproken. 

Verslag: Raymond Janssen