SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

SV zet in op duidelijker beleid stadionverboden

Afbeelding voor SV zet in op duidelijker beleid stadionverboden
2 juli 2015

Voorafgaand aan NEC-Sparta is duidelijk gecommuniceerd dat betreders van het veld een langdurig stadionverbod zullen krijgen. De Supportersvereniging heeft deze oproep overgenomen en, net als de selectie, de supporters verzocht het veld na het kampioenschap niet op te gaan. 

Inmiddels zijn er straffen uitgesproken tegen degenen die de oproep hebben genegeerd. 5 jaar straf is er voor de veldbetreders en 3 jaar straf voor degenen die over de gracht klommen, maar bewust achter de boarding bleven. Deze laatste straf is omgezet naar 27 maanden voorwaardelijk en 9 maanden onvoorwaardelijk stadionverbod. De SV is net als NEC van mening dat overtreders bestraft moeten worden, vooraf hebben we dit ook uitgesproken. Echter uiten we nu onze onvrede over de strafmaat van de groep die niet het veld op is gegaan. 

De club hanteert een toegankelijk en informeel supportersbeleid. Dat wil zeggen dat iedere klacht binnen de club bespreekbaar is. Medewerkers van de club, op hoge en lagere posities, zijn altijd aanspreekbaar rond thuis- en uitwedstrijden. Dit zorgt voor een informele sfeer. Na het behalen van het kampioenschap is dan ook gesproken met NEC-medewerkers. In alle euforie en zoals altijd informeel, over de veldbetreders en dat dit niet onbestraft mag blijven. Ook over de supporters die achter de boarding stonden is gesproken. Daarbij is de indruk gewekt dat zij geen of lagere straf zouden krijgen. 

Het verzoek om niet het veld te betreden, kwam ook uit de spelersgroep. Opmerkelijk is ook dat juist een speler het feest deelde met de supporters die achter de boarding stonden. Eén van de jongens, bekend van zijn Ziege Zage, was zelfs de dag erna op het podium op de Wedren. 

Wij hebben de afgelopen weken, achter de schermen, gepleit voor een aangepaste straf voor deze groep. Er zijn vormfouten gemaakt en de SV neemt de club dit kwalijk. Bij bepaalde suggesties van de club, verwachten we ook dat dit waargemaakt wordt, ondanks wat we als SV zelf vinden welke straf moet gelden. De SV heeft een voorstel gedaan om een gedeelte van de onvoorwaardelijke straf om te zetten in vrijwilligerswerk voor de club. 

NEC heeft besloten de strafmaat niet aan te passen. Deze beslissing betreuren wij. Deze gang van zaken maakt de drang sterker om dichter om een belangrijkere rol rond de stadionverbodcommissie te gaan spelen. De SV wil meer openheid in hoe straffen en de strafmaten tot stand komen, zodat het te voeren beleid daarin duidelijk is en in de toekomst geen suggesties meer kunnen worden gewekt dat straffen niet gegeven zullen worden.