SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Statement Vitesse-NEC

Afbeelding voor Statement Vitesse-NEC
22 november 2012

Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Vitesse-NEC heeft het bestuur afgelopen zondag een statement geplaatst. Diverse media hebben hier aandacht aan besteed. Om dit hoofdstuk af te sluiten is in samenspraak met NEC onderstaand statement geschreven. 

 

Operationele evaluatie Vitesse – NEC heeft plaatsgevonden

Gisteren heeft de operationele evaluatie plaatsgevonden tussen Vitesse, NEC en de supportersverenigingen van beide clubs naar aanleiding van de gespeelde derby afgelopen zondag.

Na de eerste evaluatie zondagmiddag met alle betrokken veiligheidspartners is, zoals bekend, geconcludeerd dat iedereen tevreden is over het algehele organisatorische verloop van de wedstrijd. Hierdoor zijn in februari tijdens de wedstrijd NEC-Vitesse 500 supporters van de bezoekende club welkom in het Goffertstadion.In de evaluatie zijn zaken besproken die naar aanleiding van de wedstrijd bij de verschillende supportersgroepen leven. Hierin is gekeken welke mogelijkheden er zijn om dit in de toekomst te voorkomen, te verbeteren dan wel een betere afstemming met elkaar te hebben.

Tijdens de wedstrijd hebben zich incidenten voorgedaan waar voorafgaand en tijdens de wedstrijd door beide organisaties veel aandacht voor is geweest. Beide clubs en de supportersverenigingen verwerpen zich van de incidenten die zich hebben voorgedaan. Er zijn dan ook de nodige maatregelen getroffen.Er zijn gedurende de wedstrijd verschillende supporters verwijderd uit het stadion in verband met het gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen. Dit heeft zich met name voorgedaan richting het bezoekersvak. Inmiddels heeft één Vitesse supporter hiervoor een landelijk stadionverbod ontvangen. In het bezoekersvak hebben zich ook enkele incidenten voorgedaan, zoals het vernielen van stoelen. Inmiddels zijn de betrokken NEC supporters uitgenodigd voor de commissie stadionverboden. Op dit moment wordt er door beide clubs getracht om meerdere ‘gooiers’ en ‘vernielers’ op te sporen en te sanctioneren door middel van de gemaakte camerabeelden.

NEC vraagt supporters die door hiervoor genoemde incidenten zijn getroffen zich te melden via info@nec-nijmegen.nl ovv Vitesse – NEC. Wij willen deze supporters graag, naar onze mening, een passende oplossing aanbieden.Beide clubs en supportersverenigingen geven aan vertrouwen te hebben in de wijze waarop de incidenten afgehandeld gaan worden richting die supporters die hebben bijgedragen aan eerder genoemd onwenselijk gedrag. In de aanloop naar de volgende derby op 3 februari 2013 zullen de clubs en supportersverengingen samen optrekken om ook die editie goed te laten verlopen en kans op incidenten tot het minimum te beperken.

Supportersvereniging NEC
NEC B.V.