SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Stadionverboden

De Supportersvereniging streeft naar een goede verhouding tussen supporters en club. Hier horen transparantie en een continue dialoog bij.

Vanuit de achterban heeft de Supportersvereniging signalen opgevangen dat er behoefte was aan meer transparantie omtrent de gang van zaken bij de Commissie Stadionverboden.

In het seizoen 2014-2015 heeft de Supportersvereniging daarom contact opgenomen met NEC, om in gesprek te gaan over de mogelijkheden die hier liggen. Na veel overleg is hier uiteindelijk een rol voor de Supportersvereniging gekomen waar beide partijen een meerwaarde in zien.

De Supportersvereniging heeft met ingang van het seizoen 2015-2016 een supportersbegeleider aangesteld. Deze supportersbegeleider is er om de supporter bij te staan. Denk hierbij aan het beantwoorden van vragen over de gang van zaken bij de Commissie Stadionverboden, het helpen opstellen van een verklaring of bezwaarschrift of het meekijken bij de gesprekken bij de Commissie om te kijken of deze eerlijk verlopen. De Supportersbegeleider is er om supporters bij te staan, maar ook om als een soort ombudsman te fungeren richting de Commissie Stadionverboden.

De begeleiders van de Supportersvereniging werken samen met de supporterscoördinatoren van NEC, maar nemen een onafhankelijke positie in.

Hoewel de Supportersbegeleider op geen enkele wijze invloed heeft op de uitspraak van de Commissie Stadionverboden, dit om de onafhankelijkheid te waarborgen, is de Supportersvereniging van mening dat het zeker bij kan dragen aan een duidelijke en eerlijke procesgang, en ze zowel in het voortraject als in de nazorg een rol kan spelen.

Wil je contact met onze supportersbegeleiders? Mail dan naar stadionverboden@svnec.nl.

 

Vrienden van SV N.E.C.

Ook vriend van SV N.E.C. worden? Meld je aan