SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Sfeervak 080 gaat er komen

Afbeelding voor Sfeervak 080 gaat er komen
5 maart 2011

Er zijn voldoende aanmeldingen binnen voor de komst van het sfeervak in vak K. In samenwerking met Legio Noviomagum en de HKN is gekozen voor de naam 080.

Vanuit onze sfeergroep Legio Noviomagum is er al enige tijd een sterke wens voor een sfeervak. De afgelopen maanden heeft de Supportersvereniging intensief met NEC gesproken over de totstandkoming van zo’n vak.Er is gesproken met supporters uit diverse geledingen (waaronder HKN) en er is een enquete georganiseerd om de mening te peilen onder supporters in vak J en K.

De Supportersvereniging is blij met het grote aantal aanmeldingen. Nu is het echter tijd om te zorgen voor een goede oplossing van de supporters die hun plek nu verliezen in vak K.

Een belangrijk punt voor de SV is bij het realiseren van het sfeervak is naast de minimaal 280 aanmeldingen, dat supporters die hun plaats verliezen, een goed alternatief krijgen. De SV wil een actieve rol spelen en leden ondersteunen bij het herplaatsen. Indien nodig is de SV aanwezig bij gesprekken tussen NEC en de leden uit vak K. De SV wil de belangen zo goed mogelijk behartigen en is ’s avonds telefonisch bereikbaar voor leden die moeten verkassen.  Contact: 06-11079459 of sv@svnec.nl.