SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Reactie NAC op kritische brief uitvak

Afbeelding voor Reactie NAC op kritische brief uitvak
4 december 2019

Op vrijdag 4 oktober bezochten wij als supporters de uitwedstrijd van ons NEC tegen NAC Breda. Met 400 supporters reisden wij af naar Breda, waar wij rond 19.30 uur arriveerden. We schrijven u deze brief omdat wij zeer ontevreden zijn over de toegangscontrole bij het stadion en de veiligheid van het stadion voor onze supporters.

NEC reisde met 400 supporters af naar Breda. Onze eerste klachten gingen over de toegangscontrole bij het uitvak. Binnenkomen via een container met één tourniquet. De e-tickets werden één voor één gescand, wat zorgde voor erg veel oponthoud.

De reactie van NAC hierop was dat het voor hun niet mogelijk was om binnen 10 minuten vijf bussen en 250 supporters te laten uitstappen en fouilleren, zelfs niet met meerdere poorten. SV NEC weerspreekt dit. De aankomst was rond 19.30 uur. Er was één toegangspoort open en er was dus ook geen sprake van meerdere poorten.

In onze brief hadden wij opmerkingen over het ophouden door één steward die de kaarten scande en zich ook nog eens bezighield met het fouilleren, wat het hele traject van binnenkomst nog meer vertraagde. Na het scannen waren er slechts drie stewards die fouilleerden. Gezien het korte tijdsbestek tussen onze aankomst en het moment van aanvang van de wedstrijd ontstond hierdoor onnodig veel druk op de toegangscontrole en ontstond er commotie onder onze supporters.

Volgens NAC waren er vier stewards die zich bezig hielden met fouilleren, maar één steward was drukdoende de hekken veilig te stellen, bij de fouilleerlocatie, omdat deze werden belaagd door ontevreden NEC supporters. Dat zij ontevreden waren dat zij de aanvang van de wedstrijd misten , is overigens logisch, maar niet zeker niet alleen te wijten aan de toegangscontrole bij NAC.

Een ander punt dat is aangekaart is de veiligheid in het stadion. In het uitvak zelf zijn er drie uitgangen. Twee daarvan waren afgesloten. Ondanks meerdere verzoeken vanuit onze SLO’er werd er geen steward met sleutel bij deze uitgangen gezet. Ook in het vooroverleg hebben wij dit probleem al aangekaart.

NAC deelt deze mening over de uitgangen van het uitvak niet. Ook de daarvoor bestemde overheidsinstellingen delen  dit volgens NAC niet. Het vak heeft één ingang en uitgang via de trapopgang. Die voldoet volledig volgens de normen van het bouwbesluit. Er zijn twee andere uitgangen voor ontruiming van het vak in geval van calamiteiten. Dit is noodzakelijk, indien de in- en uitgang op enige wijze wordt belemmerd. Dan moeten mensen via andere wegen kunnen vluchten. Deze uitgangen komen ook elders  uit en niet in de zone achter het uitvak. Ook deze situatie is geheel conform het bouwbesluit en in overleg met brandweer en gemeente aangelegd. Deze uitgangen zijn van buiten het vak te benaderen en hiervoor zijn mensen aangewezen. Die staan niet in het uitvak, maar op korte afstand van het uitvak.

We vroegen ook aandacht voor de trappen in en buiten het stadion, welke erg glad bleken zodra ze nat werden. Diverse supporters zijn al uitgegleden in het stadion en ook naar buiten toe ontstonden gevaarlijke situaties.

De klacht over de gladheid van de trappen is voor NAC nieuw, zij hebben hier nooit eerder klachten over ontvangen. De gaten waar u het over heeft naast de trappen kunnen na zorgvuldig zoeken niet gevonden worden.

NAC erkent dat zij niet het meest gastvrije vak in Nederland hebben, maar de klacht over de veiligheid is hun inziens geheel ongegrond. De totstandkoming van het uitvak is juist geheel ingegeven vanuit veiligheid. Bij de inrichting van dit uitvak hebben juist politie en brandweer destijds een grote invloed gehad en heeft NAC mede hierdoor concessies moeten doen aan de service. NAC zal 3 vaste tourniquets plaatsen. Andere aanpassingen van het uitvak, staan op het verlanglijstje maar daar zijn op dit moment niet de financiële mogelijkheden voor.

Concluderend onderkent NAC de problemen bij de toegangspoorten, maar de veiligheid van het vak is volledig in orde. Iets wat wij met duidelijke voorbeelden, vanuit het vak gezien, niet delen. NAC gaf nog wel een ander onderwerp aan en dat was de onrust na afloop waarbij supporters van NEC de confrontatie aan probeerden te gaan bij de afscheidingshekken. Ook zou er vuurwerk zijn gegooid. SV NEC begrijpt dat NAC dit nog aankaart en dit is ook zeker niet het gedrag dat wij na een uitwedstrijd van onze supporters wensen te zien.