SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Open brief aan clubleiding NEC

Afbeelding voor Open brief aan clubleiding NEC
18 mei 2014

Na de degradatie vorige week hebben de supportersgeledingen binnen NEC de handen ineen geslagen en zijn samen verbeterpunten bepaald voor de toekomst van de club. Deze punten zijn verwerkt in een open brief die vandaag aan RvC voorzitter Ton van Gaalen is overhandigd.

 

OPEN BRIEF VAN ALLE SUPPORTERSGELEDINGEN VAN NEC AAN DE CLUBLEIDING

Onze club is gedegradeerd. Het was niet geheel onverwacht, maar daarom niet minder pijnlijk. Maar we moeten verder. De kop omhoog, want NEC zal altijd onze trots blijven en clubliefde kent geen divisie!

Vanuit die gedachte zijn alle supportersgeledingen van NEC na de degradatie bij elkaar gekomen met de bedoeling om uiteindelijk gezamenlijk onze verbeterpunten voor de toekomst aan de clubleiding aan te bieden. Om een goed beeld te geven duiken we eerst even terug in het verleden. Dit om aan te geven hoe dit allemaal heeft kunnen ontstaan en om duidelijk aan te geven dat onze punten niet zomaar uit de lucht komen vallen. De analyse (cursief geplaatst) is geschreven door NEC-supporter Demtsjenko op het forum van de supportersvereniging van NEC. Een analyse die we zelf niet beter hadden kunnen verwoorden.

WAT ERAAN VOORAF GING

Carlos Aalbers werd technisch directeur van NEC in 2007, nadat Looyen met een kleine beurs NEC telkens weer een acceptabele selectie wist te bouwen. Die kleine beurs hield ook in dat de investeerders slechts beperkt en op de achtergrond meedraaiden (aantrekken Niedzielan, Barreto en Olsson). Het eerste jaar van Aalbers heeft hij uiteindelijk bepalende spelers gehaald (Van Beukering, Lens, Vadocz, Sibum en Fernandez), maar zijn beste zet was het verlengen van het contract van Been op het moment dat iedereen riep om het hoofd van de trainer. Aan het eind van dat jaar heeft Aalbers voor het eerst grotere sommen geld weten binnen te harken voor NEC met de verkoop van Wisgerhof, Olsson, Holman en Vadocz. NEC wordt 5e. Iedereen is blij.

Seizoen 2008/2009. Met het aantrekken van Radomski, Zomer en Schöne had hij op het eerste gezicht adequate vervangers gehaald. Niet voor weer zo’n hoge positie, maar toch zeker eredivisiewaardig. Negatief is het aantrekken van John, Bouaouzan en El Kabir, met name slecht gescout op mentaliteit… Opvallend is dat er op dit moment nog uitsluitend ‘bekende’ spelers werden aangetrokken die of nog in de Nederlandse competities speelden of dat hadden gedaan. Janssen wordt verkocht. NEC wordt 11e en heeft een fantastische Europese campagne. Media zijn vol lof over NEC.

In het seizoen 2009/2010 laten de investeerders voor het eerst groot van zich horen met het aantrekken van Vleminckx en Fejzullahu. Door de voorgaande twee seizoenen lijkt de tijd rijp om te investeren en te gaan oogsten. Er is blijkbaar veel vertrouwen in de technische leiding van NEC. Lodeweges wordt aangetrokken en die geeft er na een paar maanden de brui aan… een duidelijke reden is nooit gegeven, maar dat het toen al begon te rommelen is duidelijk. Opvallend is dat het samenvalt met de grootschalige investeringen. Vloet werd aangetrokken en heeft het met NEC uiteindelijk prima gedaan. Aalbers verkoopt persona non grata Ntibazonkiza. NEC wordt 13e en dat zal met name door de investeerders als enorm teleurstellend zijn ervaren.

In het seizoen 2010/2011 haalt Aalbers Zimling, Chatelle, Amieux, George en Will. De rest wordt aangevuld met jeugd. Vleminckx wordt topscorer van de eredivisie. Met de verkoop van Cillessen, Vleminckx en Zomer haalt Aalbers een nooit eerder gezien bedrag binnen voor NEC. NEC wordt 11e. Vloet stopt.

Seizoen 2011/2012. Pastoor wordt aangetrokken en in zijn kielzog komt Koolwijk. Met het aantrekken van Szelesi, Conboy, Zeefuik, Platje, Vadocz, Van der Velden, Nijland, aangevuld met ‘onbekende’ spelers Eppel en Ibrahim lijkt NEC weer een prima selectie te hebben. Aalbers verkoopt aan het eind van het seizoen Nuytinck en de mislukte Fejzullahu. NEC eindigt op een prima 8e plek. Desondanks is er veel onvrede binnen de club. De investeerders pruimen Pastoor niet en bestuurlijk begint het enorm te rommelen. Eind 2011 krijgen de investeerders middels een aandelentransactie 20% van de aandelen in bezit en twee posities binnen de raad van commissarissen (Ophof en Wolberink). De investeerders hebben nu voor het eerst mensen op formele posities zitten. Formeel wordt NEC op dit moment nog bestuurd door Swart (algemeen directeur), Aalbers (technisch directeur) en Van Teeffelen (voorzitter RvC), maar in de praktijk blijken de investeerders het voor het zeggen te (willen) hebben. Van Ingen wordt aangesteld als commercieel directeur.

Seizoen 2012/2013. Er is sprake van een enorme leegloop en NEC moet 11 nieuwe spelers halen. Alleen voor Rieks wordt een transfersom betaald. Met Roorda en Sno lijkt NEC het wegvallen van Schöne opgevangen te hebben. De praktijk blijkt anders. Voorzitter Van Teeffelen geeft aan te stoppen om ‘ruimte te bieden aan anderen’. Die andere wordt Ton van Gaalen, vooruitgeschoven vanuit de investeerdersgroep die 20% van de aandelen in bezit heeft. Ook Swart vertrekt. NEC communiceert dat Swart op verzoek van NEC zijn functie neerlegt. Wat volgt is een vervelende juridische strijd. De investeerdersgroep is zijn macht aan het uitbreiden en alle autonome figuren binnen de club worden geëlimineerd. Hier wordt het volledig onduidelijk wie de macht heeft bij NEC en hoe de dagelijkse leiding wordt vormgegeven. Er wordt nauwelijks gecommuniceerd met de supporters over deze machtswijziging en de gevolgen daarvan. Een duidelijke visie wordt niet gedeeld, anders dan dat de club financieel gezond moet worden. Van Gaalen geeft aan dat het geen coup is van de investeerders…

In de winterstop haalt NEC Falkenburg, Boymans, Bovenberg, Johnsson en Wattamaleo. De eerste twee zijn op het oog directe versterkingen, gehaald om de play-offs veilig te stellen. Het halen van Bovenberg en Wattamaleo is onbegrijpelijk. NEC komt in een vrije val terecht die stopt net boven de degradatiestreep. De oorzaak is onduidelijk, maar hoogstwaarschijnlijk heeft het te maken met het ontbreken van een natuurlijke hiërarchie in de spelersgroep die verder wordt verstoord door het tussentijds halen van teveel spelers. De sfeer in de groep zal slecht geweest zijn en de analytische Pastoor kan deze niet ten positieve keren. NEC wordt 15e en de roep om het ontslag van Pastoor zwelt aan. Met name de investeerdersgroep begint zich te roeren. Duidelijk is dat het niet botert tussen Pastoor en de investeerders. Aalbers heeft nog vertrouwen in een ommekeer en blijft achter Pastoor staan. Hiermee bezegelt Aalbers zijn lot.

Seizoen 2013/2014 begint waar het het vorige seizoen geëindigd is, met verliezen. Doordat Aalbers achter Pastoor is blijven staan besluiten de investeerders niet te investeren. Aalbers weet Higdon en Jahanbakhsh te halen en is genoodzaakt tweede- en derderangs spelers aan te trekken. Aalbers krijgt de opdracht Pastoor te ontslaan. Aalbers weigert en wordt te verstaan gegeven zijn positie op te geven. Aalbers besluit zich ziek te melden. Ophof wordt door de investeerders naar voren geschoven als interim TD, maar het is dan al duidelijk dat ook Aalbers slachtoffer zal gaan worden van de investeerders. Ophof bezigt krachtige taal en veroorzaakt nog meer onrust binnen de club. Niet veel later ontslaat hij Pastoor en Molenaar. De investeerders zijn tevreden en hopen goodwill te kweken door clubmensen aan te stellen: Janssen, De Gier en besluiten de knip te trekken voor 3 spelers (Jantscher, Vermijl en Stefanik). Aalbers meldt zich tot afgrijzen van Ophof en de investeerders beter en wordt niet veel later alsnog met een zak geld aan de kant geschoven. In oktober haalt NEC ook nog Leiwakabessy. Ondanks deze versterkingen krijgt Janssen de boel niet op de rit. Behoudens een kleine opleving blijft het spel van NEC onverzorgd en worden er te weinig punten gehaald. In de winterstop besluiten de investeerders weer geld op tafel te leggen. Nielsen, Gravenberch, Mulder en Castillion komen. Van het financieel gezond maken van NEC komt niets terecht. Ook het spelbeeld blijft zwaar onder de maat en resultaten blijven achter. NEC redt het niet en degradeert.

De coup van de investeerders heeft het volgende bewerkstelligd (en dat met slechts 20% formele macht):

 • Ontslag van de algemeen directeur (tegen een forse afkoopsom);
 • Ontslag trainers Pastoor en Molenaar (tegen forse afkoopsommen);
 • Ontslag technisch directeur (tegen forse afkoopsom);
 • Opstappen voorzitter Raad van Commissarissen ten gunste van medestander;
 • Opstappen RvC lid van Kastel en Derks;
 • Aanstellen technisch directeur zonder ervaring in die functie;
 • Aanstellen van een jonge commercieel directeur als directeur algemene zaken;
 • Aanstellen van onervaren trainer;
 • Afbreuk van het dagelijks bestuur van NEC;
 • Wegzenden en afkopen van contracten van: Bovenberg, Breuer, Cmovs, Tutuarima, Roorda en Loen (kapitaalvernietiging);
 • Halen van beperkte spelers met nauwelijks tot geen meerwaarde (Jantscher, Stefanik, Vermijl, Nielsen, Castillion, Gravenberch en Mulder);
 • 20 wijzigingen in technische staf en selectie lopende het seizoen (!);
 • Verlaten van het salarisplafond voor Jantscher;
 • Oplopen van het financiële tekort van NEC;
 • Degradatie naar de Jupiler League met als gevolg een enorme terugloop in inkomsten;
 • Indirect het verdwijnen van de hoofdsponsor;
 • Totale vernietiging van goodwill en imago;
 • Terugloop in televisiegelden;

Grote vragen zijn nu waarom moest het zo en hoe moet het nu verder? In eerste instantie werd er ingegrepen om de club weer financieel gezond te maken, maar wat is van die doelstelling nu nog over? 

Voor ons als supporters zijn er door het gebrek aan echte transparantie nog veel vragen. Uiteraard zijn die vragen gesteld en zijn er ook keurige antwoorden op gekomen. Zo gaf Bart van Ingen bijvoorbeeld aan dat de invloed van de investeerders slechts beperkt was tot een adviserende rol. Hij nam de besluiten en legde net als Edo Ophof verantwoording voor zijn beleid af aan de RvC. Dat klinkt heel logisch, ware het niet dat de RvC bij NEC bestaat uit slechts twee personen, waarbij de voorzitter van de RvC zelf deel uit maakt van de investeerdersgroep. Hoe zouden wij dat als supporters anders moeten zien dan verantwoording afleggen aan de investeerders voor het gevoerde beleid? 

Wij supporters zijn gekraakt door de degradatie en gefrustreerd dat we machteloos moesten toezien hoe NEC afgegleden is. We vonden het nodig om de koppen bij elkaar te steken  in deze zware tijden en vonden het noodzakelijk om gezamenlijke verbeterpunten aan te bieden aan de clubleiding. 

VERBETERPUNTEN:

 • Wij willen geen vaag bestuurde club, maar gewoon een fatsoenlijk bestuur, bestaande uit voldoende personen in zowel directie, RvC als het STAK.
 • Een raad van commissarissen bestaande uit 5 personen voor technische zaken, financiële zaken, commerciële zaken, veiligheidszaken en supporterzaken. Die laatste post zou wat ons betreft niet anders dan door een supporter ingevuld moeten worden. Ook supporters moeten namelijk een echte  stem krijgen en een eerlijk beeld krijgen van alles wat zich afspeelt in de Goffert. 
 • Wij hebben niets tegen investeerders. Wel is het vreemd dat investeerders zonder enige bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen het beleid (mede) kunnen bepalen. We koesteren mensen die uit clubliefde geld in onze club willen stoppen, maar zien dat liever d.m.v. participatie in een fonds in plaats van participatie in de beleidsvoering van de club zonder verantwoordelijkheid. En wie verantwoordelijkheid draagt en faalt, zoals afgelopen seizoen, moet zijn conclusies trekken. Ook in dit geval telt: Niemand is groter dan de club! 
 • Op het veld zien we weer graag een team waar we ons als supporters mee kunnen identificeren. Geen 11 eilandjes die alleen iets voor de club voelen als ze het salaris binnen krijgen. En liever Nederlandse spelers van iets mindere kwaliteit die willen, dan een blikje buitenlandse spelers die na een jaar nog geen woord Nederlands spreken en de club niets extra’s brengen. De slappe hap van afgelopen jaren, waarbij we meerdere malen moesten constateren dat spelers collectief een dagje vrij hadden genomen, willen we niet meer zien!
 • We zien graag een herkenbaar transparant beleid vanuit een duidelijke visie. Niet alleen kijken naar morgen, ook naar komend seizoen en de lange termijn. Een visie waarbij oog is voor eigen jeugd en niet alleen goedkope spelers uit het buitenland. Het moet ook een visie zijn die we samenstellen vanuit alle geledingen binnen de club. Medewerkers, sponsors, supporters, directie,  scouting etc etc. Niet een visie die de directie met een paar investeerders bedenken van bovenaf en er dan als iets van ons allen van maakt door er #samenbeternec aan te plakken.
 • Communicatie met alle geledingen is essentieel. Als bijvoorbeeld sponsors en supporters het idee hebben dat in achterkamertjes van alles schimmig wordt geregeld wordt, dan niet meteen roepen dat dat onzin is, maar nadenken hoe je ervoor kunt zorgen dat je door eerlijk en transparant te zijn, dat beeld bij sponsors en supporters kunt wegnemen. 
 • Het is belangrijk dat we koesteren wie we zijn en waar we vandaan komen. Clubiconen waarderen en de clubcultuur op diverse manieren uitdragen en belangrijk maken. Dat is namelijk wat ons allen bindt.

Wij vinden dat als NEC haar supporters een beetje serieus neemt dat ze ook daadwerkelijk iets doen met deze punten! Anders is het hele idee van #samenbeternec nooit meer serieus te nemen. We horen graag van jullie!

Supportersvereniging NEC

HKN

Legio Noviomagum

De Trouwe Honden

ForzaNEC.nl

ESU

NEC 50+

ZIFO