SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Maandag 26 oktober SV NEC Ledenavond

Afbeelding voor Maandag 26 oktober SV NEC Ledenavond
4 oktober 2015

Op maandag 26 oktober 2015 vindt er weer een SV NEC Ledenavond plaats. De avond starten we met de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Na het officiële gedeelte is een NEC-prominent uitgenodigd voor een levendige discussie over het huidige NEC. Het bestuur nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De avond wordt georganiseerd in de Brasserie van het Goffertstadion.

19.00 uur:           inloop

19.30 uur:           start Algemene Ledenvergadering

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2014  (*)
 5. Verslag Verenigingsjaar 2014/2015 (*)
 6. Financieel verslag door de penningmeester (*)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Dechargeren penningmeester
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Begroting seizoen 2015 (*)
 11. Statutenwijziging van jaarrekening naar seizoenrekening
 12. Bestuursverkiezing (**)
 13. Vooruitblik seizoen 2015-2016
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

20.30 uur             NEC / voetbaldiscussie met NEC prominent.

21.30 uur             Einde ledenavond.

 

Toelichting op de agenda:
(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 26 oktober 2015 vanaf 19.00 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in de Brasserie.
(**) Na gebleken geschiktheid wordt Wim Muller voorgedragen voor de invulling van een bestuursfunctie. Wim Muller heeft een jaar als aspirant meegedraaid binnen het bestuur. Tegenkandidaten moeten zich uiterlijk 6 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal. Bart Peperkamp wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester. Bart Peperkamp is sinds 2013 bestuurslid en volgt Johan Bouwman op.