SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Maandag 21 mei Algemene Ledenvergadering

Afbeelding voor Maandag 21 mei Algemene Ledenvergadering
16 mei 2012

Het bestuur van de Supportersvereniging nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 21 mei om 20.00 uur in het supportershome in De Eendracht.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering (*)
5. Verslag Verenigingsjaar 2010/2011 (*)
6. Financieel jaarverslag 2011 door de penningmeester (*)
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Dechargeren penningmeester
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
10. Begroting 2012 (*)
11. Vooruitblik seizoen 2012-2013 
12. Rondvraag
13. Sluiting 

Toelichting op de agenda:(*)
De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 21 mei 2012 vanaf 19.30 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in het supportershome.