SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Maandag 13 mei Algemene Ledenvergadering

Afbeelding voor Maandag 13 mei Algemene Ledenvergadering
7 mei 2013

Het bestuur van de Supportersvereniging nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering die georganiseerd wordt op maandag 13 mei. 

Datum: Maandag 13 mei 2013 
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Supportershome De Eendracht


Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering (*)
5. Verslag Verenigingsjaar 2011/2012 (*)
6. Financieel jaarverslag 2011 door de penningmeester (*)
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Dechargeren penningmeester
9. Bestuursverkiezing (**)
10. Begroting 2013 (*)
11. Vooruitblik seizoen 2013-2014 
12. Rondvraag
13. Sluiting 

Toelichting op de agenda:
(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 13 mei 2013 vanaf 19.30 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in het supportershome.
(**) Bart Peperkamp en Harold Bastiaans worden voorgedragen voor de invulling van een bestuursfunctie. Beiden hebben het afgelopen jaar op proef meegedraaid met het bestuur van de Supportersvereniging. Bart Peperkamp zal binnen een jaar de ledenadminstratie gaan verzorgen; Harold Bastiaans gaat zich richten op het verder ontwikkelen van de Vrienden van SV NEC. Jeroen Rengers, nu ledenadministratie, wordt voorgedragen voor de functie van secretaris. (Tegenkandidaten voor de aspirant-bestuursleden moeten zich uiterlijk 6 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal)