SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Ledenvergadering nu 30 november

Afbeelding voor Ledenvergadering nu 30 november
18 november 2015

Op maandag 30 november vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De ledenavond vindt plaats in de Brasserie van het Goffertstadion. Het bestuur nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

19.00 uur:           inloop

19.30 uur:           start Algemene Ledenvergadering

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2014  (*)
 5. Verslag Verenigingsjaar 2014/2015 (*)
 6. Financieel verslag door de penningmeester (*)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Dechargeren penningmeester
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Begroting seizoen 2015 (*)
 11. Bestuursverkiezing (**)
 12. Vooruitblik seizoen 2015-2016
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

 

Toelichting op de agenda:
(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 30 november 2015 vanaf 19.00 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in de Brasserie.
(**) Na gebleken geschiktheid wordt Wim Muller voorgedragen voor de invulling van een bestuursfunctie. Wim Muller heeft een jaar als aspirant meegedraaid binnen het bestuur. Tegenkandidaten moeten zich uiterlijk 6 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal. Bart Peperkamp wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester. Bart Peperkamp is sinds 2013 bestuurslid en volgt Johan Bouwman op.