SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Extra Algemene Ledenvergadering

Afbeelding voor Extra Algemene Ledenvergadering
20 januari 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 november 2016 zijn de concept-statuten gepresenteerd welke het bestuur graag wil doorvoeren wegens de gedateerde huidige statuten. Echter was gedurende deze ALV niet 2/3 van de leden aanwezig en is het besluit tot doorvoeren van deze concept-statuten niet geldig.

Derhalve dient er een nieuwe Algemene Ledenvergadering te worden gepland. Tijdens deze ALV zullen de concept-statutenwijzigingen opnieuw worden voorgelegd aan de leden en in stemming worden gebracht. De nieuwe ALV zal plaatsvinden op maandag 13 februari 2017. Locatie is Supportershome de Schup. Inloop vanaf 19:30, vergadering start om 20:00. Tot maandag 13 februari! De concept-statutenwijzingen zullen later ook op deze website worden geplaatst.