SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Algemene Ledenvergadering op maandag 14 november

Afbeelding voor Algemene Ledenvergadering op maandag 14 november
19 oktober 2022

Op maandag 14 november vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur) bij De Schup. Het is een avond om de actuele en financiële gang van zaken te bespreken rond de vereniging, maar ook om de plannen te bespreken voor verderop dit seizoen. We hopen dan ook op een grote opkomst.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2022

Datum: Maandag 14 november 2022
Locatie: Supportershome De Schup Nijmegen
Tijd: 20.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2021 (*)
 5. Verslag Verenigingsjaar 2021-2022 (*)
 6. Financieel verslag door de penningmeester (**)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Dechargeren penningmeester
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Bestuursverkiezing (***)
 11. Begroting Verenigingsjaar 2022-2023 (**)
 12. Vooruitblik seizoen 2022-2023
 13. Rondvraag
 14.  Sluiting

Toelichting op de agenda:
(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4 en 5 zullen vanaf 19.45 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in De
Schup.
(**)De financiële stukken behorende bij de agendapunten 6 en 11 zijn na de vergadering in te zien bij de
penningmeester.
(***) Arjan van Hout en Bart Peperkamp zijn aftredend en stellen zich weer herkiesbaar. Tegenkandidaten moeten zich uiterlijk veertien
dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun
van ten minste twee procent (2%) van het ledenaantal op dat moment.