SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

23 augustus Algemene Ledenvergadering

Afbeelding voor 23 augustus Algemene Ledenvergadering
8 augustus 2017

Op woensdag 23 augustus wordt de Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Vanaf 19.30 uur bent u in De Schup van harte welkom. De vergadering start om 20.00 uur. 

Agenda: 

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen agenda

4. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 november 2016 (*)

5. Verslag Verenigingsjaar 2016/2017 (*)

6. Financieel verslag door de penningmeester (*)

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Dechargeren penningmeester

9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

10. Begroting Verenigingsjaar 2017-2018 (*)

11. Vooruitblik seizoen 2017-2018 

12. Statutenwijziging 

13. Bestuursverkiezing (**) 

14. Rondvraag

15. Sluiting 

Toelichting op de agenda:
(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 23 augustus 2017 vanaf 19.30 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in De Schup. 
(**) Jeroen Rengers is aftredend en stelt zich weer herkiesbaar. Rolf Post is aftredend en stelt zich niet verkiesbaar. 
Na gebleken geschiktheid wordt Michael van Koolwijk voorgedragen voor de invulling van een bestuursfunctie. 
(Tegenkandidaten voor de functie van de algemeen bestuursleden moeten zich uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal). 

1.      Opening

2.      Mededelingen

3.      Vaststellen agenda

4.      Verslag Algemene Ledenvergadering 21 november 2016 (*)

5.      Verslag Verenigingsjaar 2016/2017 (*)

6.      Financieel verslag door de penningmeester (*)

7.      Verslag kascontrolecommissie

8.      Dechargeren penningmeester

9.      Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

10.  Begroting Verenigingsjaar 2017-2018 (*)

11.  Vooruitblik seizoen 2017-2018

12.  Statutenwijziging

13.  Bestuursverkiezing (**)

14.  Rondvraag

15.  Sluiting

 

 

Toelichting op de agenda:

(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 23 augustus 2017 vanaf 19.30 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in De Schup.

(**) Jeroen Rengers is aftredend en stelt zich weer herkiesbaar.

Na gebleken geschiktheid wordt Michael van Koolwijk voorgedragen voor de invulling van een bestuursfunctie.

Rolf Post is aftredend en stelt zich niet verkiesbaar.

 

(Tegenkandidaten voor de functie van de algemeen bestuursleden moeten zich uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal).