SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Algemene Ledenvergadering op maandag 17 september

Afbeelding voor Algemene Ledenvergadering op maandag 17 september
28 augustus 2018

Op maandag 17 september wordt de Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in De Schup. De vergadering start om 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 23 augustus 2017 (*)
 5. Verslag Verenigingsjaar 2017/2018 (*)
 6. Financieel verslag door de penningmeester (*)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Dechargeren penningmeester
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Begroting Verenigingsjaar 2018-2019 (*)
 11. Vooruitblik seizoen 2018-2019
 12. Bestuursverkiezing (**)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting op de agenda:

(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 17 september vanaf 19.30 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in De Schup.

(**) Wim Muller is aftredend en stelt zich weer herkiesbaar. Tegenkandidaten voor de functie van de algemeen bestuursleden moeten zich uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal).